Ana Sayfa | İletişim | KVKK
info@inebolu.bel.tr info@inebolu.bel.tr +90 (366) 811 45 00 +90 (366) 811 45 00 E-Belediye
?stiklal Madalyal? Tek ?l?e T.C. İnebolu Belediyesi | www.inebolu.bel.tr
HİZMET REHBERİ
» Mali Hizmetler Müdürlüğü
» Su İşleri Şefliği
» Emlak Servisi
» Yazı İşleri Müdürlüğü
» Evlendirme Memurluğu
» Defin Hizmetleri
» İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
» İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
» Destek Hizmetleri Müdürlüğü
» Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
» Zabıta Müdürlüğü
» İtfaiye Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Yazıyı Küçült Yazıyı Büyült
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 İmar Planı Çıktısı
 1. Güncel tapu fotokopisi (Aslı gösterilmek şartı ile)
 2. Tasdik harcının yatırıldığına dair makbuz
1 gün
2 İmar Durumu Belgesi
 1. Dilekçe (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
 2. Güncel tapu fotokopisi (Aslı gösterilmek şartı ile)
 3. Taşınmaza ait aplikasyon krokisinin aslı
 4. İmar Durum ücretinin yatırıldığına dair makbuz
30 gün
3 İnşaat Ruhsatı
 1. Dilekçe (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
 2. Varsa yola terk, ifraz ve ihdas işlemleri yapılmış arsa vasıflı güncel tapu fotokopisi (Aslı gösterilmek şartı ile)
 3. Güncel tapuya ait emlak beyan sureti
 4. Ruhsat talebi farklı kişiye ait ise mal sahibine ait noter tasdikli vekâletnameler
 5. Mal Sahibinin Vergi Dairesi, Vergi Numarası ve TC kimlik numarası
 6. Taşınmaza ait aplikasyon krokisi
 7. İmar durumu
 8. Yapıya ilişkin bilgi formu
 9. Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
 10. Yapı Denetim Taahhütnamesi
 11. Yapı Denetim İzin Belgesi (Yapı Denetim kuruluşu için)
 12. Denetçi Belgeleri (Her bir denetçi için)
 13. İmza Beyannamesi (Her bir denetçi için)
 14. Yerleşim Yeri Belgesi (Her bir denetçi için)
 15. Yapı Müteahhidine ait taahhütname
 16. Müteahhidin Ticaret Odası Kaydı, Vergi Dairesi, Vergi Numarası
 17. Şantiye Şefine ait taahhütname
 18. Şantiye Şefliği Hizmet Sözleşmesi
 19. Proje müelliflerine ait taahhütname (Her bir müellif için)
 20. Zemin Etüt Raporu (Jeoloji ve Jeofizik mühendisi tarafından düzenlenmiş Yapı Denetim onaylı)
 21. Yapı Aplikasyon Krokisi (Harita mühendisi tarafından düzenlenmiş Yapı Denetim onaylı)
 22. Isı ihtiyacı kimlik belgesi ve hesapları (Makine mühendisi tarafından düzenlenmiş Yapı Denetim onaylı)
 23. Mimari proje (Yapı Denetim onaylı - parselin bulunduğu alana ait imar planı notları uyarınca gerekli olması halinde Mimari proje Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulca onaylanacak)
 24. Statik proje (Yapı Denetim onaylı)
 25. Elektrik projesi (BEDAŞ ve Yapı Denetim onaylı)
 26. Telekom ankastre projesi (Türk Telekom ve Yapı Denetim onaylı)
 27. Gerekli diğer projeler (Kalorifer, Asansör, Sıhhi Tesisat, Isı yalıtım vb. Yapı Denetim onaylı)
 28. Düzenlenen İnşaat Ruhsatı, yapı sahibi, müteahhit, şantiye şefi, proje müellifleri Yapı Denetim tarafından imzalanacak
 29. İmzaları tamamlanan İnşaat Ruhsatı ücret ve harçları yatırıldıktan sonra Belediye tarafından onaylanacak
30 gün
4 Ruhsat Yenileme
 1. Dilekçe (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
 2. Varsa yola terk, ifraz ve ihdas işlemleri yapılmış arsa vasıflı güncel tapu fotokopisi (Aslı gösterilmek şartı ile)
 3. İmar Durumu
 4. Güncel tapuya ait emlak beyan sureti
 5. Önceki ruhsatın fotokopisi
 6. Yürürlükteki mevzuata göre istenilecek diğer belgeler
 7. Düzenlenen İnşaat Ruhsatı, yapı sahibi, müteahhit, şantiye şefi, proje müellifleri Yapı Denetim tarafından imzalanacak
 8. İmzaları tamamlanan İnşaat Ruhsatı ücret ve harçları yatırıldıktan sonra Belediye tarafından onaylanacak
30 gün
5 Tadilat Ruhsatı
 1. Dilekçe (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
 2. Varsa yola terk, ifraz ve ihdas işlemleri yapılmış arsa vasıflı güncel tapu fotokopisi (Aslı gösterilmek şartı ile)
 3. İmar Durumu
 4. Güncel tapuya ait emlak beyan sureti
 5. Önceki ruhsatın fotokopisi
 6. Tadilatla ilgili projeler
 7. Yürürlükteki mevzuata göre istenilecek diğer belgeler
 8. Düzenlenen İnşaat Ruhsatı, yapı sahibi, müteahhit, şantiye şefi, proje müellifleri Yapı Denetim tarafından imzalanacak
 9. İmzaları tamamlanan İnşaat Ruhsatı ücret ve harçları yatırıldıktan sonra Belediye tarafından onaylanacak
30 gün
6 Yeniden Ruhsat
 1. Dilekçe (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
 2. Varsa yola terk, ifraz ve ihdas işlemleri yapılmış arsa vasıflı güncel tapu fotokopisi (Aslı gösterilmek şartı ile)
 3. İmar Durumu
 4. Güncel tapuya ait emlak beyan sureti
 5. Önceki ruhsatın fotokopisi
 6. Yürürlükteki mevzuata göre istenilecek diğer belgeler
 7. Düzenlenen İnşaat Ruhsatı, yapı sahibi, müteahhit, şantiye şefi, proje müellifleri Yapı Denetim tarafından imzalanacak
 8. İmzaları tamamlanan İnşaat Ruhsatı ücret ve harçları yatırıldıktan sonra Belediye tarafından onaylanacak
30 gün
7 Yapı Kullanma İzin Belgesi
 1. Binanın dört cepheden çekilmiş fotoğrafı ve inşaatın bitiş tarihini içeren dilekçe ile Belediyeye müracaat edilecek (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
 2. Yola terk ve ihdas işlemi varsa sonuçlandırılması
 3. İnşaat tamamlanmış ve iskân edilmeye uygun hale gelmiş olmalı (Dış cephe boyası, kapı, pencere doğramaları ve camları, merdiven ve balkon korkulukları vs. tamamlanmış)
 4. İnşaat Ruhsatında imzaları bulunan proje müellifleri ve Yapı Denetim kuruluşunun vereceği binanın projelerine uygun olarak tamamlandığına ilişkin rapor
 5. Mimari proje Kurul onaylı ise konu Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna bildirilip, Kurulun uygun görüşü beklenecek.
 6. Vaziyet Aplikasyon Planı (Harita Mühendisi Tarafından Düzenlenmiş - Örnek 7)
 7. Bağımsız Bölüm Planı (Harita Mühendisi Tarafından Düzenlenmiş - Örnek 8)
 8. Sağlık yönünden binanın iskâna uygun olduğuna dair Sağlık Ocağı Tabibinin imzası alınacak.
 9. Yangın yönünden binanın iskâna uygun olduğuna dair İtfaiye Amirliğinin imzası alınacak
 10. Düzenlenen Yapı Kullanma İzin Belgesi, yapı sahibi, müteahhit, şantiye şefi ve Yapı Denetim tarafından imzalanacak
 11. İmzaları tamamlanan Yapı Kullanma İzin Belgesi ücret ve harçları yatırıldıktan sonra Belediye tarafından onaylanacak
30 gün
8 Yıkım Ruhsatı
 1. Dilekçe (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
 2. Güncel tapu fotokopisi (Aslı gösterilmek şartı ile)
 3. Ruhsat talebi farklı kişiye ait ise mal sahibine ait noter tasdikli vekâletnameler
 4. Taşınmaza ait aplikasyon krokisinin aslı
 5. İmar durumu
 6. Teknik Uygulama Sorumlusu Mühendise ait taahhütname (Noter tasdikli)
 7. Şantiye Şefine ait taahhütname
 8. Şantiye Şefliği Hizmet Sözleşmesi
 9. Mimari rölöve projesi
 10. Ayrıca parselin bulunduğu alana ait özel imar planı notları uyarınca istenilen diğer belge ve onaylar
 11. Düzenlenen Yıkım Ruhsatı, yapı sahibi, müteahhit, şantiye şefi, proje müellifleri Yapı Denetim tarafından imzalanacak
 12. İmzaları tamamlanan Yıkım Ruhsatı ücret ve harçları yatırıldıktan sonra Belediye tarafından onaylanacak
30 gün
9 Yola terk – İfraz – Tevhit
 1. Dilekçe (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
 2. Güncel tapu fotokopisi
 3. İmar planına uygun olarak hazırlanmış Değişiklik Beyannamesi
 4. Ölçü Krokisi
 5. Durum Krokisi (Parselasyon Planı)
 6. Alan Hesabı
 7. Koordinat Özet Çizelgesi
 8. Sözleşme
 9. Oda Tescil Vize Formu
 10. Doküman (Kadastrodan alınan)
 11. Poligon Röperi.
 12. İmar uygulaması Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun yetkili olduğu alanda ise Kurulun uygun görüşü
 13. Belediye Encümenince uygun görülen dosyalar ücret ve harçları yatırıldıktan sonra onaylanır.
30 gün
10 Yoldan ihdas
 1. Dilekçe (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
 2. Güncel tapu fotokopisi
 3. İmar planına uygun olarak hazırlanmış Değişiklik Beyannamesi
 4. Ölçü Krokisi
 5. Durum Krokisi (Parselasyon Planı)
 6. Alan Hesabı
 7. Koordinat Özet Çizelgesi
 8. Sözleşme
 9. Oda Tescil Vize Formu
 10. Doküman (Kadastrodan alınan)
 11. Poligon Röperi.
 12. İmar uygulaması Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun yetkili olduğu alanda ise Kurulun uygun görüşü
 13. Belediye Encümenince uygun görülen dosyalar ücret ve harçları yatırıldıktan sonra onaylanır.
30 gün
11 LİHKAB – Kadastro tevhit
 1. Müracaat yazısı
 2. Güncel tapu fotokopisi
 3. İmar planına uygun olarak hazırlanmış Birleştirme krokisi
 4. Belediye Encümenince uygun görülen dosyalar ücret ve harçları yatırıldıktan sonra onaylanır.
30 gün
12 İmar Planı Değişikliği
 1. Dilekçe (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
 2. Güncel tapu fotokopisi (Aslı gösterilmek şartı ile)Taşınmaza ait aplikasyon krokisinin aslı
 3. İmar durumu
 4. Plan Değişikliği ücretinin yatırıldığına dair makbuz
 5. İmar planı değişiklik talebi Belediye Meclisince uygun görülürse talep sahibi tarafından değişiklik Belediyeye sunulur
 6. Söz konusu değişiklik Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde ise Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görüşü alınır
 7. Uygun bulunan plan değişikliği Belediye Meclisince uygun görülürse onaylanır
30 gün
13 Asansör Ruhsatı
 1. Elektrik Projesi
 2. Mekanik Proje
 3. Muayene Raporu
 4. Asansör Son Kontrol Formu
 5. ЄE Sertifikası
 6. Firma Uygunluk Beyanı
 7. Bakım Sözleşmesi
 8. Teknik Dosya
7 gün
14 Yaklaşık Maliyet Talebi
 1. Planlanan işleri içeren müracaat
 2. Mahallin teknik incelenmesi
7 gün
15
 1. YİBF Değişikliği
 1. Dilekçe (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
 2. Güncel tapu fotokopisi (Aslı gösterilmek şartı ile)
 3. Değişikliğe ilişkin evraklar
7 gün
16 YİBF İptali
 1. Dilekçe (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
7 gün
17 Yapı Denetim Hakedişleri
 1. Hakediş Raporu
 2. Makbuz
 3. Fatura
 4. Tutanaklar
 5. Deney Test Sonuçları.(Laboratuar)
 6. Personel İsim Listesi
15 gün
18 İş Bitirme Belgesi
 1. Denetçilerin düzenlediği, iskân edildiğine ve yapının denetlendiğine dair rapor
15 gün
19 Koruma Kurulu Öncesi Ön İnceleme
 1. Dilekçe (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
 2. İmar Durumu
 3. Mimari Proje
 4. Proje tasdik ücretinin yatırıldığına dair makbuz
7 gün
20 Kat irtifakı
 1. Dilekçe (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
 2. Güncel tapu fotokopisi (Aslı gösterilmek şartı ile)
 3. Mimari Proje (2 adet)
 4. Kat Malik Listesi (2 adet)
 5. Talep farklı kişiye ait ise mal sahibine ait noter tasdikli vekâletnameler
7 gün
21 Kat mülkiyeti
 1. Dilekçe (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
 2. Güncel tapu fotokopisi (Aslı gösterilmek şartı ile)
 3. Kat irtifakı bulunmayan yerler için Mimari Proje (2 adet)
 4. Binanın ön arka ve yan cephelerinden çekilmiş ikişer adet fotoğraf
 5. Kat Malik Listesi (2 adet)
 6. Talep farklı kişiye ait ise mal sahibine ait noter tasdikli vekâletnameler
7 gün
22 Basit onarım izni
 1. Dilekçe (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
 2. Güncel tapu fotokopisi (Aslı gösterilmek şartı ile)
30 gün
23 1957 yılı öncesi
 1. Dilekçe (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
 2. Güncel tapu fotokopisi (Aslı gösterilmek şartı ile)
 3. Güncel tapuya ait emlak beyan sureti
30 gün
24 2004 yılı öncesi
 1. Dilekçe (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
 2. Güncel tapu fotokopisi (Aslı gösterilmek şartı ile)
 3. Güncel tapuya ait emlak beyan sureti
30 gün
25 Kısıtlılık belgesi
 1. Dilekçe (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
 2. Güncel tapu fotokopisi (Aslı gösterilmek şartı ile)
7 gün
26 Bilgi edinme dilekçesi
 1. Dilekçe
30 gün
27 Adres Değişikliği ve Tespiti Dilekçeleri
 1. Dilekçe
7 gün
28 İş deneyim Belgesi
 1. Belge ihaleye girecek ise veya silah ruhsatı için gerekli ise sözleşme sureti, inşaat ruhsat süresi, yapı genel kontrol formu sureti
 2. Şirket ise vekalet sureti.
7 gün
29 Arşivden belge örneği
 1. Güncel tapu fotokopisi (Aslı gösterilmek şartı ile)
 2. Tasdik harcının yatırıldığına dair makbuz
1 gün
30 Eczane Krokilerinin Onaylanması
 1. Tapu Fotokopisi
 2. Kiracı ise Kira Kontratı
 3. Mimari projeye uygun yerleşim planı
 4. Tasdik harcının yatırıldığına dair makbuz
1 gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri : İkinci Müracaat Yeri :
İsim : Süleyman ULUGÜN İsim : Mustafa Huner ÖZAY
Unvan : Fen İşleri Müdür V. Unvan : Belediye Başkanı
Adres : Camikebir Mh. Gümrük Sk. No:4 İnebolu Adres : Camikebir Mh. Gümrük Sk. No:4 İnebolu
Tel : 0 366 811 45 00 – 3 Tel : 0 366 811 51 60
Faks : 0 366 811 25 57 Faks : 0 366 811 24 70
e-Posta : inebolubelediye@hotmail.com e-Posta : info@inebolu.bel.tr
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Youtube | T.C. İnebolu Belediyesi Facebook | T.C. İnebolu Belediyesi Twitter | T.C. İnebolu Belediyesi RSS | T.C. İnebolu Belediyesi +90 (366) 811 45 00
» Başkan’dan
» Belediye Tarihi
» Haberler
» Duyurular
» Etkinlikler
» İletişim
» İlçemizi Tanıyalım
» Hizmet Rehberi
» E - Bülten
» Projelerimiz
» Fotoğraf Galerisi
» Video Galerisi
» İnebolu Kent Rehberi
» İnebolu Nöbetçi Eczane
» İnebolu Sinema Rehberi
» İnebolu Kent Müzesi
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Beni Yeniliklerden Haberdar Et
Tel: +90 (366) 811 45 00 | E-Posta: info@inebolu.bel.tr
Copyright 2015 © İnebolu Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.